SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK Teşvik Danışmanlığı’nda Maksimum Fayda İçin Doğru Adrestesiniz.


TK İnsan Kaynakları Teşvik programı ile İstihdam Teşvikleri hesaplama programı ile 2011 yılından günümüze uygulanan bütün SGK teşviklerine ait durumları analiz eder. Aylık tahakkuklarınızda değişkenlik gösteren personel teşvik listeleriniz, maksimum tutarda algoritma hesabı ile teşvik getirisi raporlanarak müşterilerine hızlı, hatasız, güvenli, güncel altyapısı ile hiçbir iş yükü olmaksızın raporlar. SGK teşvik danışmanlığı sürecini özel programımız ile destekleyerek bilgisayar ortamında sağlıklı ve hızlı analizler yapmaktayız.


SGK Teşvik Danışmanlığı özel olarak emek isteyen, uzman tarafından takip edilmediğinde gözden kaçabilecek detaylar barındıran bu yüzden ciddi riskler taşıyan bir süreçtir. Sizin için en doğru ve en yüksek fayda sağlayan teşviği tespit etmek için profesyonel bir şekilde yönetilmesi


  • Maksimum algoritma ile sizlere, teşviklerden en kapsamlı şekilde yararlanma hizmeti sunuyoruz.

Güncel ve geçmiş dönemler için herhangi bir işlem yapmış olmanız, teşviklerden tam ve eksiksiz faydalandığınız anlamına gelmemektedir. İstihdam Teşvikleri Hesaplama Programı 10.000 dosyanın üzerinde uzman kişiler tarafından defalarca test edilip karşılaştırılmış ve başarısını kanıtlamıştır.


Teşvik Hesaplama Programımız, SGK sistemi ile entegre çalışır. Teşvik parametrelerini detaylı ve doğru bir şekilde kullanarak SGK Teşvik Danışmanlığı yapıyor, programımız sayesinde maksimum verimle teşviklerden faydalanmanızı sağlıyoruz.


  • Teşviklerinizi hemen ücretsiz analiz edin!


Entegre ve Modüler Teşvik Hesaplama Programı


Profesyonel deneyimi ile bilişim tecrübesini birleştiren Pusula Plus, kendi ürünü Pusula Teşvik Hesaplama Programı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İlave Portal’ı sayesinde müşterilerine özel teşvik programı içerisinde modüller oluşturarak geçmiş ya da gelecek teşvik indirimleri hakkında otomatik bilgilendirme sağlamaktadır. Böylelikle sıfır hata kurgusuyla ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yazılan programımız, konusunda en iyi hizmeti sağlayan firmadır.6111 TEŞVİKİ


İlave istihdam yaratan işverenlerin toplamda %34,5 olan sigorta primlerinin belirli kısımlarının fonlar tarafından karşılandığı teşvik maddesidir.4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİ adı altında geçiyor.


İlave istihdam yaratan işverenlerin toplamda %34,5 olan sigorta primlerinin %5’lik kısmı hazine tarafından, kalan %15,5’lik kısmı ise İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanır.7103 TEŞVİKİ


01.01.2018 ve 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için belirli sektörlerdeki işveren hissesi primlerinin tamamı; İ.S.F. tarafından karşılanmaktadır.4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19.MADDESİ adı altında geçiyor.


01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için;

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.5510 TEŞVİKİ.


01/01/2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kanunda belirtilen ekonomik kalkınma düzeyi düşük illerde %5’lik indirime ilave olarak, %6 ilave indirim sağlayan teşvik uygulamasıdır.


(Her ay standart günü gününe ödeme yapıldığında otomatik sistem tarafından indirim yapılıyor ama bazı firmalar personellerini sisteme tanımlamadığı için bu teşvikten faydalanmayan az da olsa firma mevcut.)ENGELLİ TEŞVİKİ


Özel sektörde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır. 01.07.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.7252 TEŞVİKİ


4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında;

Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.7252 KÇÖ/NÜD SGK Teşvikinden nasıl faydalanılır?


  • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği (NüD) başvurusunda bulunmuş olmak, haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalılardan için,
  • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere normal çalışma sürelerine dönüldüğü tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle faydalanabilir.
  • Her bir ay için sağlanacak destek süresinin sigortalının kısa çalışma ödeneği (Kçö) ve/veya NüD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçmeyecektir.
  • Kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması, kısa çalışmadan ve/veya NüD’den yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyerinin bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayayacaktır.
  • 07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.
  • 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.7252 Normalleşme SGK Prim Teşviki Nasıl Hesaplanır?


5510 sayılı Kanunun 82.Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (2.943,00 TL) üzerinden işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında indirimden faydalanılır.

Örnek-1:Destek kapsamına giren sigortalı (H)'nin 2020/Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında Kçö’den yararlandığı, sigortalının çalıştığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/7/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğü, bu sigortalının Kçö aldığı aylık ortalama gün sayısının 12 olduğu varsayıldığında; ilgili maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla sigortalı (H) için 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 12'şer gün bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek-2:12 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 12 * %37,5 = 441.45 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-3:30 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 30 * %37,5 = 1.103,62 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-4:Destek kapsamına giren sigortalı (M)'nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda Kçö aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

Destek öncesi işverence ödenmesi gerekensigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı:4.000,00 * %37,5 =1.500 TL

Destek tutarı:20*98,10 = 1.962 * %37,5 =735,75 TL

ödenecek olanprim tutarı:1.125-735,75 =764,25 TLşeklinde olacaktır.  • Bu teşvik tamamiyle pandemi döneminde Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmaların normalleşme dönemine geçtikten sonra yani şuan ki dönemde çok fazla uygulanan teşvik.