Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

1)Ar-Ge Merkezi Kurulum Avantajları


SGK İşveren Desteği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin SGK işveren payının yarısı 5746 Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu kapsamında istisna tutulur.


Gelir Vergisi Desteği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin gelir vergisi, öğrenim seviyesine bağlı olarak, %80-90-95 oranında muaftır. Gelir vergisi her ne kadar personelin brüt maaşına yansısa da, getirisi her zaman işverene olacağından personel maaşına yansıtılmaz.


Damga Vergisi Desteği

Ar-Ge ve Tasarım projelerinde hazırlanan her türlü evrakın damga vergisinden muaf olmasıyla beraber, personel ücretlerinden kesilen damga vergileri de %100 oranında teşvik kapsamına girmektedir.


Ar-Ge İndirimi


Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Tübitak projelerinde katlanılan İlk Madde Malzeme, Personel, Amortisman, Dışarıya yaptırılan İşler, Genel Giderler ve Vergi, Resim Harçlar yıl sonunda 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge indirimi adı altında %100 oranında vergiden düşürülür


Temel Bilim Maaş Desteği

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında çalışan temel bilim mezunu istihdamın ücretinin, ilgili dönemdeki asgari brüt maaş kadarına kadar olan kısmı hibe olarak 2 sene boyunca desteklenir.


Gümrük Vergisi Muafiyeti

Ar-Ge çalışmaları için alımı gerçekleşen ithal alet ve malzemeler gümrük vergisinden muaftır.


Vergiden Muaf Hibe

Firmalar yenilik çalışmalarını Ar-Ge Merkezi kapsamında yaptıkları Tübitak Ar-Ge projeleri ile finanse edebilmektedir. Tübitak yapılan Ar-Ge harcamalarını %80 a varan hibe oranları ile desteklemektedir. Çoğu kamu kuruluşları tarafından verilen hibeler bir gelir özelliği taşımaktadır. Bu sebeple bu hibeler üzerinden Kurum Vergisi verilir. Fakat Tübitak tarafından sağlanan finansal yardımlar vergiden muaf olma özelliğini (Özel fon niteliğindedir) taşımakla birlikte, firmalar 5746 sayılı Ar-Ge teşvik kanunu kapsamında da çeşitli vergisel muafiyetlerden yararlanabilir.


2) KOSGEB Danışmanlığı

Küçük ve orta ölçekli işletme;

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000,00 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.


İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Nitelikli eleman istihdam desteği;


Nitelikli eleman istihdam desteği

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

50.000 TL

%60


*İstihdam edilecek kişinin; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilir.

*Programın süresi 2 yıldır.

*(Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilir.)

*İşe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş ve en az 2 yıllık yüksek öğretim kurumundan mezun, işletmede tam zamanlı olarak çalışan personel için verilir.

*En fazla 4 nitelikli personel için destek ödemesi yapılır.

*Personele verilen net ücretin 2 yıllık mezunlar için en az 2.500 TL, 4 yıllık ve üzeri mezunlar için 3.500 TL olması gerekir.

*Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dahil edilmez.Meslek Yüksek Okulu Mezunu

1.500 TL

Lisans Mezunu

2.000 TL

Yüksek Lisans Ve Üzeri

2.500 TL


*Şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 TL ilave edilir.3) İHRACAT TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı hizmetinin amacı, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır.

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler vardır. Firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda uzman kadromuz tarafından sağlanan ihracat teşvikleri danışmanlığı firmanızın yıllık bütçesine maksimum katkıyı sağlamayı hedefler.İHRACAT DESTEKLERİ

DESTEK İSMİ

HİBE ORANI

AÇIKLAMA

İŞ SEYAHAT

70%

2 FİRMA ÇALIŞANI İÇİN YILDA 10 SEYAHAT-5.000 USD A KADAR

FUAR KATILIM

50%

M2 STAND HARCAMA,ULAŞIM VE NAKLİHYE MASRAFLARI

SEKTÖREL TİCARET

50%

2 FİRMA ÇALIŞAN MASRAFLARI

OFİS-MAĞAZA-DEPO

50%

YURTDIŞINDA KİRALANAN OFİS,MAĞAZA,SHOWROOM,DEPO VE REYON

REKLAM DESTEĞİ

60%

KATALOG BASIM,SOSYAL MEDYA,DERGİ-GAZETE-TV REKLAM,POP-UP HARCAMALARI

MARKA TESCİL

50%

YURTDIŞINDA MARKA TESCİL İŞLEMİ-50.000 USD A KADAR

RAPOR DESTEĞİ

60%

YURTDIŞI MÜŞTERİ TANIMA RAPOR HAZIRLAMA YADA SATINALMA-200.000 USD A KADAR

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

50%

BAKANLIĞIN DESTEK VERFİĞİ FUAR KATILIMLARI -YER KİRASI-STAND MASRAFLARI-38.000 TL YE KADAR

İHRACAT BELGELLENDİRME

50%

KALİTE,CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BELGELERİ-250.000 USD A KADAR

EXİMBANK KREDİ DESTEĞİ

DEVLET KAYNAKLI FAİZ ORANLARI DÜŞÜK İHRACAT KREDİLERİ4) DAHİLDE İŞLEME VE HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGE PROJE DANIŞMANLIĞI


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ


Dış ticaret yapan bir firma olmanız halinde hammadde alımlarınızda oluşacak ithalat gümrük vs vergileri nakit ödemeniz yerine OKSB belge sahibi olma koşulu ile sağlayacağınız indirimli teminat oranı ile ithalat vergileriniz için indirimli teminat oranı kısmı kadar teminat yatırarak ve ihracat yapma koşulu ile kullanabileceğiniz ,ihracat ürünleriniz pazarlamanızda hammadde maliyetlerinizi azaltacak bir teşviktir.


AVANTAJLARI sıralamak gerekir ise;


1. -Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerden yapılacak ithalatlarda KDV ve diğer vergilerden muafiyet,

2. -Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkelerden yapılacak ithalatlarda, ihracatın aynı sınıftaki ülkelere yapılması durumunda KDV, gümrük vergisi ve diğer vergilerden ve kota uygulamalarından muafiyet,

3. -KKDF muafiyeti,

4. -BSMV muafiyeti,

5. -Ö.T.V muafiyeti,

6. -Harç,resim vs…

7. -Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,

8. -İhracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat,

9. -Eşdeğer eşya uygulamasına olanak verilmesi,


Sonuç olarak;

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlar neticesinde mevcut rakiplerinize karşı gerek finans gerekse maliyet açısından fazlasıyla üstünlük kurmuş olmanıza müteakip, maliyetlerinizi aşağı çekerek diğer rakiplerinize karşı yurt dışı pazarlarda daha fazla müşteri kapma, daha fazla ihracat yapma potansiyeline erişmiş ve ülkemiz için daha fazla katma değer elde etmiş olursunuz.


5) HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürünlerin daha ileri bir işleme faaliyetinin yurt dışında yapılarak geri ithal edilmesi, döviz tasarrufu sağlamaktadır.


6) KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİĞİ DESTEĞİ DANIŞMANLIĞI

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, Türkiye'de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamül üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır

Makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurtdışı ofis-depo harcamaları, yurtdışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için yapacakları harcamalara %50 oranında 1.000.000 USD'ye kadar destek verilmektedir.

Destek türü hibe olup, proje 24 ay boyunca desteklenmektedir. Destek üst limiti 1.000.000 USD olup, devlet %50’ni karşılamaktadır


7) YATIRIM TEŞVİK BELGE DANIŞMANLIĞI

Yeni makine ekipmanları alımlarınızda (kullanılmış makine teçhizat alımlarınız da bu proje kapsamında yapılabilmektedir)yada fabrika kurulumlarınızda Yatırım Teşvik Belge alımı ile sağlayabilirsiniz.

İllerin bölgesel durumlarına göre yatırımınız 1.ve 2.bölgede ise 1 Milyon TL sabit yatırım tutarlı bir proje ile ,3,4,5,6 ve diğer bölgelerde yer almanız sebebi ile 500 Bin TL sabit yatırım tutarlı olması koşulu projeniz ile makine ekipman alımlarınızı kdv ve gümrük vs vergilerini ödemeden satım alımlarını yapabilirsiniz. Projeniz bölgesel olarak nitelik kazanması halinde ise yer aldığınız bölge desteklerine göre kdv ve gümrük vs vergilerini ödemeden satım alımlarınız yanı sıra vergi indirimi , faiz desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, Sigorta Primi İşveren hisse desteği, Sigorta Primi desteği,Gelir vergisi stopaj desteği, kdv iadesi desteklerini kullanarak yatırımlarınızı sağlayabilirsiniz .

Yatırım teşvik belge proje onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmakta olup, sistem oluşturma ,sistem içinde belge alımı, revize, süre ilaveleri ,belge kapama vs tüm süreçleri (Ankara Bakanlık evrak teslim ve görüşmeleri ) tarafımızca danışmanlık hizmeti olarak sağlanacaktır.


8) TURQUALİTY DANIŞMANLIĞI

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.


2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, Turquality Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca Turquality Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde elli oranında desteklenir.Turquality 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler

Destek Türü

2017 Destek Limiti

2018 Destek Limiti

2019 Destek Limiti

2020 Destek Limiti

Süre/Adet

(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2

(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2

(TÜFE+Yİ-ÜFE)/2

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

hedef pazar başına 5 yıl

Tanıtım harcamaları

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

hedef pazar başına 5 yıl

Mağaza kira

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

hedef pazar başına 5 yıl

Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

800.000 TL / mağaza (Kira Desteği Alan Mağazalar)

909.560 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)

1.154.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)

1.264.000 TL / (Kira Desteği Alan Mağazalar)

hedef pazar başına 5 yıl

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

hedef pazar başına 5 yıl

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri

800.000 TL / birim

909.560 TL / birim

1.154.000 TL/birim

1.264.000 TL/birim

hedef pazar başına 5 yıl

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test

2.000.000 TL / yıl

2.273.900 TL / yıl

2.887.000 TL / yıl

3.164.000 TL/birim

hedef pazar başına 5 yıl

Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri

400.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için)

454.780 TL / mağaza (azami 100 mağaza için)

577.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için)

632.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için)

hedef pazar başına 5 yıl

Franchise kira

800.000 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza)

909.560 TL / Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için)

1.154.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için)

1.264.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için)

aynı mağaza için azami 2 yıl (hedef pazar bazlı)hedef pazar başına 5 yıl

Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (EK13A)

2.000.000 TL / Yıl

2.273.900 TL / Yıl

2.887.000 TL / Yıl

3.164.000 TL / Yıl

ilk 5 yıl

Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (EK13B)

2.000.000 TL / Yıl

2.273.900 TL / Yıl

2.887.000 TL / Yıl

3.164.000 TL / Yıl

hedef pazar başına 5 yıl

İstihdam

limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)

limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)

limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)

limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için)

ilk 5 yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporları

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

hedef pazar başına 5 yıl

Fuar

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

Depolama Hizmeti

limitsiz

limitsiz

limitsiz

limitsiz

hedef pazar başına 5 yıl

Gelişim Yol Haritası Çalışması

800.000 TL

800.000 TL

800.000 TL

800.000 TL

1 defaya mahsus