İşbaşı Eğitim Programı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI


TK İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri olarak iş ortaklarımızın istihdam teşvik faaliyetlerini yöneterek operasyonel ve bürokratik süreçlerin sağlam bir zeminde sürdürülebilirliğini sağlamak en nihai görevimizdir.


İşbaşı Eğitim Programı nedir? İşbaşı Eğitim Programı’nın işçi ve işveren açısından avantajları nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı; işverenlerin, işgücü ihtiyaçları doğrultusunda işe almayı planladıkları (gerekli şartları taşıyan) personellerin; program süresi boyunca iş ve işleyiş hakkında ayrıntılı bilgiye sahibi olmalarını sağlayarak “doğru işe doğru insan” yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

İşbaşı eğitim programı kapsamında istihdam edilen personellerin program süresince maaşları genel sağlık sigortaları , iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primleri İŞKUR tarafından finanse edilmektedir. Böylelikle firmalar personel maliyetlerini minimize ederek daha tasarruflu bir yapıya kavuşmaktadır. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma şartları nelerdir?

 

A) Personelin taşıması gereken şartlar

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden ünceki üç aylık dünemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından ünceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan üğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

 

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektürlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu üğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektürlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak gürülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;
1. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 105,78 TL, zaruri gider ödemesi,

2. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 232,71 TL cep harçlığı ödenmektedir.
3. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.