Ustalık Telafi Programı

USTALIK TELAFİ PROGRAMI


TK İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri olarak iş ortaklarımızın istihdam teşvik faaliyetlerini yöneterek operasyonel ve bürokratik süreçlerin sağlam bir zeminde sürdürülebilirliğini sağlamak en nihai görevimizdir.


Ustalık Telafi Programı, sigortalının işyerinde çalışırken mesleki tecrübesini arttırmasını amaçlar ve işverenlere hibe sağlamaktadır. Ustalık Telafi Programı, 21.04.2022 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmış olup en az lise mezunu sigortalılarınızın; “34 alan 184 dalda” bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilmektedir. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır ve amacı, iş yerindeki pratik öğrenmenin pekiştirilmesi ve akabinde yapılacak sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesidir.

 

A) Ustalık Telafi Programı şartlar

1. Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile ilgili protokolü imzalamaları halinde sürekli,
2.50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar, öğrenci kaydı yapılabilecektir
3.Bu programdan tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabilir.
4.Program en fazla günde 8 saat en fazla 27 hafta olarak uygulanır.
5. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmede verilir
6. Derslerin kazanımları işletmelerde görevli usta öğretici tarafından verilecektir.
7. Eğitim sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi verilecektir.

 

Ustalık Telafi Programının Avantajları Nelerdir?

Diğer devlet teşviklerinden farklı olarak nakdi ödeme ile işverenlerin desteklendiği “Ustalık Telafi Programı” kapsamında işverenin hesabına her çalışan için net asgari ücretin yarısı (2.750,175TL) kadar destek sağlanır.   Bu belge ile MYK Belgesi alma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. MYK belgesinin 5 yıl geçerlilik süresi bulunmasına rağmen ustalık belgesi, süre kısıtı olmaksızın, ömür boyu geçerlidir. Ustalık belgesi ile işveren, MYK Belgesi olmayan personel için uygulanacak olan cezai yaptırımlardan da kurtulmuş olmaktadır. Ustalık Telafi programı ile çalışanların mesleki tecrübelerini ölçme ve değerlendirme olanağı sunularak nitelikli iş gücünün pekiştirilmesine imkân verilir.